شرکت گوگل علاوه بر پروژه هایی که در صنعت تکنولوژِ دارد، کار های وسیعی در زمینه های دیگری همچون سلامت افراد و حمل و نقل انجام داده است که به هشت تا از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد.

به گزارش کلیک، پروژه های گوگل به بخش تکنولوژی محدود نمی شوند، و این شرکت در بخش سلامت هم کار های بزرگی انجام داده است.


نت کوئست منبع : نت کوئست |هشت پروژه گوگل که دنیا را دگرگون می کند
برچسب ها : پروژه ,گوگل ,انجام داده